Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Δημήτρης Μακρής εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Καλύπτει όλο το φάσμα της Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην χειρουργική του γόνατος – ισχίου – ώμου. Διαβάστε μερικά άρθρα που δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά.

1. Ιστορία και εξέλιξη της ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου


2. Ρήξη Μυοτενοντώδους Πετάλου Ώμου
3. Τι διαφορά έχει η κλασική αρθροπλαστική γόνατος που γνωρίζαµε έως σήµερα µε την εξατοµικευµένη αρθροπλαστική γόνατος (αρθροπλαστική γόνατος με την χρήση εξατομικευμένων εργαλείων) PSI (Patient Specific Instrumentation);

 

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Δημήτρης Μακρής εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Καλύπτει όλο το φάσμα της Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην χειρουργική του γόνατος – ισχίου – ώμου. Διαβάστε μερικά άρθρα που δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά.

 

1. Ιστορία και εξέλιξη της ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου


2. Ρήξη Μυοτενοντώδους Πετάλου Ώμου
3. Τι διαφορά έχει η κλασική αρθροπλαστική γόνατος που γνωρίζαµε έως σήµερα µε την εξατοµικευµένη αρθροπλαστική γόνατος (αρθροπλαστική γόνατος με την χρήση εξατομικευμένων εργαλείων) PSI (Patient Specific Instrumentation);

Share