Η πρωτοποριακή μέθοδος νοσηλείας 1-2 ημερών βασίζεται σε 4 άξονες.

1. Εκπαίδευση του ασθενούς πριν το χειρουργείο.

2. Χειρουργείο μικρής επεμβατικότητος.

3. Εντατική φυσιοθεραπεία από την ίδια μέρα του χειρουργείου.

4. Ειδική αναλγητική αγωγή που ξεκινάει πριν από το χειρουργείο και συνεχίζεται μετεγχειρητικά.

Η πρωτοποριακή μέθοδος νοσηλείας 1-2 ημερών βασίζεται σε 4 άξονες.

1. Εκπαίδευση του ασθενούς πριν το χειρουργείο.

2. Χειρουργείο μικρής επεμβατικότητος.

3. Εντατική φυσιοθεραπεία από την ίδια μέρα του χειρουργείου.

4. Ειδική αναλγητική αγωγή που ξεκινάει πριν από το χειρουργείο και συνεχίζεται μετεγχειρητικά.

Η πρωτοποριακή μέθοδος νοσηλείας 1-2 ημερών βασίζεται σε 4 άξονες.

1. Εκπαίδευση του ασθενούς πριν το χειρουργείο.

2. Χειρουργείο μικρής επεμβατικότητος.

3. Εντατική φυσιοθεραπεία από την ίδια μέρα του χειρουργείου.

4. Ειδική αναλγητική αγωγή που ξεκινάει πριν από το χειρουργείο και συνεχίζεται μετεγχειρητικά.

Share