Η επέμβαση της αναθεώρησης μίας αρθροπλαστικής γόνατος που απέτυχε είναι ιδιαίτερα απαιτητική λόγω πολλαπλών δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο χειρουργός κατά τη διάρκειά της.

Η αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος είναι μία επέμβαση που θα πρέπει να προγραμματιστεί με μεγάλη προσοχή προεγχειρητικά και να εκτελεστεί με ακρίβεια και ταχύτητα διεγχειρητικά.

Πρωταρχικοί παράγοντες για την καλή έκβαση της επέμβασης είναι:

  • ο χειρουργικός χρόνος,
  • η πληθώρα των υλικών που θα πρέπει να υπάρχουν στο χειρουργείο για την αντιμετώπιση τεχνικών δυσκολιών καθώς και
  • οι συνθήκες της εγχειρητικής αίθουσας – νοσοκομείου

Κυριότερος όμως παράγοντας είναι η χειρουργική εμπειρία καθότι δεν είναι μία επέμβαση ρουτίνας.

Παρουσιάζεται η περίπτωση μίας ασθενούς που χειρουργήθηκε αλλού μόλις έναν χρόνο μετά χρειάστηκε να επαναχειρουργηθεί λόγω μεγάλης αστάθειας στο γόνατό της.

Η επέμβαση της αναθεώρησης μίας αρθροπλαστικής γόνατος που απέτυχε είναι ιδιαίτερα απαιτητική λόγω πολλαπλών δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο χειρουργός κατά τη διάρκειά της.

Η αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος είναι μία επέμβαση που θα πρέπει να προγραμματιστεί με μεγάλη προσοχή προεγχειρητικά και να εκτελεστεί με ακρίβεια και ταχύτητα διεγχειρητικά.

Πρωταρχικοί παράγοντες για την καλή έκβαση της επέμβασης είναι:

  • ο χειρουργικός χρόνος,
  • η πληθώρα των υλικών που θα πρέπει να υπάρχουν στο χειρουργείο για την αντιμετώπιση τεχνικών δυσκολιών καθώς και
  • οι συνθήκες της εγχειρητικής αίθουσας – νοσοκομείου

Κυριότερος όμως παράγοντας είναι η χειρουργική εμπειρία καθότι δεν είναι μία επέμβαση ρουτίνας.

Παρουσιάζεται η περίπτωση μίας ασθενούς που χειρουργήθηκε αλλού μόλις έναν χρόνο μετά χρειάστηκε να επαναχειρουργηθεί λόγω μεγάλης αστάθειας στο γόνατό της.

Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος

Φωτ. 1 Προεγχειρητική ακτινογραφία

Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος

Φωτ. 2 Προεγχειρητική ακτινογραφία

Ασθενής πριν την αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος

Ασθενής πριν την αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος

Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος

Φωτ. 3 – Μετεγχειρητική ακτινογραφία

Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος

Φωτ. 4 – Μετεγχειρητική ακτινογραφία

6 εβδομάδες μετά την αναθεώρηση της αρθροπλαστικής γόνατος

 

6 εβδομάδες μετά την αναθεώρηση της αρθροπλαστικής γόνατος
Share