Η Εξατομικευμένη Αρθροπλαστική Γόνατος (ΕΑΤ) είναι η τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας στις αρθροπλαστικές γόνατος.

Ερωτήσεις που συνήθως θέτουν οι ασθενείς

Ποια είναι τα προτερήματα της νέας μεθόδου;

Η ανατομία του γόνατος των γυναικών είναι διαφορετική από αυτή των ανδρών, όπως έχουν δείξει πολλές μελέτες.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κατασκευασθούν διαφορετικές προθέσεις για του άνδρες και διαφορετικές για τις γυναίκες, με αποτέλεσμα καλύτερη εφαρμογή, καλύτερη κινητικότητα, καλύτερη λειτουργικότητα.

Η μέθοδος αυτή σε σχέση με την κλασική αρθροπλαστική γόνατος είναι λιγότερο τραυματική, με μικρότερη απώλεια αίματος, γίνεται με μικρότερη τομή και σε μικρότερο χειρουργικό χρόνο, απαιτεί μικρότερη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο, η δε αποκατάσταση είναι σαφώς ταχύτερη.

Τι χρειάζεται να κάνει ο ασθενής εφ’ όσον επιλέξει αυτή την μέθοδο;

Μετά την κλινική εξέταση, γίνεται αναλυτική επεξήγηση – συζήτηση με τον ασθενή. Κατά τη διάρκεια της οποίας εξηγώ λεπτομερώς τα στάδια της προετοιμασίας – επέμβασης – μετεγχειρητικής αποκατάστασης.

Λαμβάνεται τρισδιάστατη αξονική τομογραφία του σκέλους που αποστέλλεται στο εξωτερικό στην κατασκευαστική εταιρεία.

Μετά από ένα χρονικό διάστημα 10-15 ημερών περίπου λαμβάνουμε τα εκμαγεία του γόνατος που κατά την διάρκεια της επέμβασης χρησιμοποιούνται για την ακριβέστατη τοποθέτηση της πρόθεσης που έχει επιλεγεί σύμφωνα με τα ανατομικά χαρακτηριστικά του / της ασθενούς.

Όλη αυτή η διαδικασία όπως είναι φανερό έχει σαν αποτέλεσμα την άριστη εφαρμογή της πρόθεσης και επομένως άριστο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.

2η μέρα μετά το χειρουργείο – Εξατομικευμένη Αρθροπλαστική Γόνατος


Η Εξατομικευμένη Αρθροπλαστική Γόνατος (ΕΑΤ) είναι η τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας στις αρθροπλαστικές γόνατος.

Ερωτήσεις που συνήθως θέτουν οι ασθενείς

Ποια είναι τα προτερήματα της νέας μεθόδου;

Η ανατομία του γόνατος των γυναικών είναι διαφορετική από αυτή των ανδρών, όπως έχουν δείξει πολλές μελέτες.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κατασκευασθούν διαφορετικές προθέσεις για του άνδρες και διαφορετικές για τις γυναίκες, με αποτέλεσμα καλύτερη εφαρμογή, καλύτερη κινητικότητα, καλύτερη λειτουργικότητα.

Η μέθοδος αυτή σε σχέση με την κλασική αρθροπλαστική γόνατος είναι λιγότερο τραυματική, με μικρότερη απώλεια αίματος, γίνεται με μικρότερη τομή και σε μικρότερο χειρουργικό χρόνο, απαιτεί μικρότερη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο, η δε αποκατάσταση είναι σαφώς ταχύτερη.

Τι χρειάζεται να κάνει ο ασθενής εφ’ όσον επιλέξει αυτή την μέθοδο;

Μετά την κλινική εξέταση, γίνεται αναλυτική επεξήγηση – συζήτηση με τον ασθενή. Κατά τη διάρκεια της οποίας εξηγώ λεπτομερώς τα στάδια της προετοιμασίας – επέμβασης – μετεγχειρητικής αποκατάστασης.

Λαμβάνεται τρισδιάστατη αξονική τομογραφία του σκέλους που αποστέλλεται στο εξωτερικό στην κατασκευαστική εταιρεία.

Μετά από ένα χρονικό διάστημα 10-15 ημερών περίπου λαμβάνουμε τα εκμαγεία του γόνατος που κατά την διάρκεια της επέμβασης χρησιμοποιούνται για την ακριβέστατη τοποθέτηση της πρόθεσης που έχει επιλεγεί σύμφωνα με τα ανατομικά χαρακτηριστικά του / της ασθενούς.

Όλη αυτή η διαδικασία όπως είναι φανερό έχει σαν αποτέλεσμα την άριστη εφαρμογή της πρόθεσης και επομένως άριστο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.

2η μέρα μετά το χειρουργείο – Εξατομικευμένη Αρθροπλαστική Γόνατος


Share