Βαρειά κάκωση – σύνθλιψη μικρού δακτύλου (εργατικό ατύχημα)

Τραύμα άκρας χειρός
Τραύμα άκρας χειρός
Τραύμα άκρας χειρός
Τραύμα άκρας χειρός

Μετεγχειρητική εικόνα στις 4 εβδομάδες

Τραύμα άκρας χειρός
Τραύμα άκρας χειρός

Τελικό αποτέλεσμα

Τραύμα άκρας χειρός

Βαρύς τραυματισμός δείκτου άκρας χειρός

Τραύμα άκρας χειρός
Τραύμα άκρας χειρός
Τραύμα άκρας χειρός

Χειρουργική αντιμετώπιση

Τραύμα άκρας χειρός
Τραύμα άκρας χειρός

Τελικό αποτέλεσμα

Τραύμα άκρας χειρός
Τραύμα άκρας χειρός
Share