Η συντηρητική αντιμετώπιση αφορά τα κατάγματα κυρίως της παιδικής ηλικίας. Καθώς και ορισμένα κατάγματα ενηλίκων που δεν παρουσιάζουν παρεκτόπιση.

Η συντηρητική αντιμετώπιση γίνεται ή με ακινητοποίηση του άκρου με γύψινο επίδεσμο ή με ανάρτηση του άκρου ή τέλος με λειτουργικό νάρθηκα. Ο λειτουργικός νάρθηκας επιτρέπει την κίνηση των εκατέρωθεν του κατάγματος αρθρώσεων.

Στα παιδιά τα παρεκτοπισμένα κατάγματα ανατάσσονται και σταθεροποιούνται με γύψινο επίδεσμο.

Η συντηρητική αντιμετώπιση αφορά τα κατάγματα κυρίως της παιδικής ηλικίας καθώς και ορισμένα κατάγματα ενηλίκων που δεν παρουσιάζουν παρεκτόπιση.

Η συντηρητική αντιμετώπιση γίνεται ή με ακινητοποίηση του άκρου με γύψινο επίδεσμο ή με ανάρτηση του άκρου ή τέλος με λειτουργικό νάρθηκα ο οποίος επιτρέπει την κίνηση των εκατέρωθεν του κατάγματος αρθρώσεων.

Στα παιδιά τα παρεκτοπισμένα κατάγματα ανατάσσονται και σταθεροποιούνται με γύψινο επίδεσμο.

Η συντηρητική αντιμετώπιση αφορά τα κατάγματα κυρίως της παιδικής ηλικίας καθώς και ορισμένα κατάγματα ενηλίκων που δεν παρουσιάζουν παρεκτόπιση.

Η συντηρητική αντιμετώπιση γίνεται ή με ακινητοποίηση του άκρου με γύψινο επίδεσμο ή με ανάρτηση του άκρου ή τέλος με λειτουργικό νάρθηκα ο οποίος επιτρέπει την κίνηση των εκατέρωθεν του κατάγματος αρθρώσεων.

Στα παιδιά τα παρεκτοπισμένα κατάγματα ανατάσσονται και σταθεροποιούνται με γύψινο επίδεσμο.

Share